مدیریت اطلاع رسانی دانشگاه آزاد بابل
 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

ثبت نام دوره هاي دكتري تخصصي پژوهش محور آغاز شد

دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش وپذيرش گفت: ثبت نام دوره هاي دكتري تخصصي پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامي ازساعت 16 روز سه شنبه مورخ 8/7/93 آغاز و تا روزيكشنبه 27مهرماه ادامه خواهد داشت. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند. علوي فاضل در مورد شرايط ثبت نام گفت: متقاضيان دوره دكتري پژوهش محور بايد در گروه علوم انساني حداقل داراي معدل 18 و در گروه غيرانساني حداقل داراي معدل 17 در مقطع كارشناسي ارشد باشند. وي در مورد ويژگي هاي اين متد تحصيل گفت: اين متد تحصيلي بيشتر متكي بر پژوهش و كار تحقيقي دانشجو زيرنظر استاد راهنما مي باشد. لذا با توجه به اينكه يكي از نيازهاي كشور ارتباط بين آموزش و صنعت و تجارت است، در اين دوره نيز پايان نامه ها مي بايست بتواند به نيازهاي بازار كار پاسخ مناسبي دهد و در اين راستا به رشته تحرير درآيد. وي در مورد تفاوت دوره هاي پژوهش محور با دوره هاي ديگر گفت: به لحاظ مدرك، استخدام و ... هيچ تفاوتي بين مدارك پژوهش محور و دوره هاي آموزشي و پژوهشي وجود ندارد. فقط در دوره دكتري پژوهش محور تأكيد بر اين است كه دانشجويان، به تحقيقات در زمينه هاي كاربردي تر موردنياز كشور رو آورند. وي در مورد نحوه گزينش گفت: پس از پايان ثبت نام اينترنتي، افراد واجد شرايط در كليه رشته ها به معاونت پژوهشي معرفي خواهند شد تا مصاحبه علمي از آنها صورت گيردو طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادي آنها مورد بررسي قرارگيرد در نهايت نيز نتيجه آزمون مصاحبه، از طريق معاونت سنجش و پژوهش اعلام خواهد شد. وي در پايان گفت: بخشي از هزينه هاي دوره تحصيل پژوهش محور از محل اعتبارات طرح هاي تحقيقاتي اساتيد راهنما پرداخت مي شود و بخشي از آن را خود دانشگاه متقبل خواهد شد. اما چنانچه به هر دليل هزينه هاي دوره توسط استاد راهنما پرداخت نشود، هزينه ها مستقيماً از خود دانشجو اخذ خواهد شد.

 

بخشنامه دکتری پژوهش محور در دانشگاه آزاد ابلاغ شد/ اولویت پذیرش با استعدادهای درخشان
بر اساس مجوز وزارت علوم، دانشگاه آزاد هم می تواند در زمینه پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور اقدام کند؛ به همین منظور بخشنامه این دوره از پذیرش متقاضیان از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری آنا، بخشنامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی پژوهش محور دانشگاه آزاد تصویب شد که جزئیاتش به این شرح است.

دانشگاه آزاد اسلامی سلامي به منظور توسعه پ‍ژوهش هاي كاربردي تقاضا محور و تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت و خدمات و تربيت پ‍ژوهشگران متعهد، متخصص و كارآفرين در زمينه هاي مختلف علوم و فناوري و براساس مجور سوم اردیبهشت ماه سال 91 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در واحدهايي كه مجوز قانوني پذيرش دوره هاي دكتري تخصصي را دارند، اقدام به پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي پ‍ژوهش محور در رشته هاي غيرپزشكي مي كند.

معرفي دوره دكتري تخصصي پ‍ژوهش محور

1- دوره دكتري تخصصي پ‍ژوهش محور بالاترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي «دكتري تخصصي پ‍ژوهشي (ph.D by Research)» مي انجامد و رسالت آن تربيت افرادي است كه با نوآوري، خلاقيت و كارآفريني در زمينه هاي مختلف علوم و فناوري در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش نو موثر باشند. به عبارت ديگر مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پ‍ژوهشي و آموزشي است كه در آن محور اصلي كسب دانش و مهارت از طريق پ‍ژوهش هدفمند و نوآوري است.

2- مجموع واحدهاي دوره دكتري تخصصي پ‍ژوهش محور در برنامه درسي مصوب هر رشته 36 واحد شامل 28 تا 33 واحد مربوط به طرح پ‍ژوهشي و 3 تا 8 واحد باقي مانده مربوط به واحدهاي درسي آموزشي موردنياز است كه بنا به نظر استاد يا استاداند راهنما دانشجو موظف به گذراندن آن (ترجيحاً در نيمسال اول تحصيل خود) خواهد بود.

3- مدرك دكتري تخصصي پ‍ژوهش محور (ph.D by Research) مانند مدرك دكتري تخصصي آموزشي - پ‍ژوهشي معتبر است و دانش آموختگان در اين شيوه از مزاياي استخدامي مترتب بر آن (از جمله عضويت در هيأت علمي دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي و پ‍ژوهشي با رعايت ساير مقررات) بهره مند خواهند شد.

4- مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري پ‍ژوهش محور حداقل 3 سال و حداكثر 4 و نيم سال است. در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد (استادان) راهنماي اصلي و تأييد گروه ذيربط حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي شود.

شرايط و چگونگي جذب دانشجوي دكتري تخصصي پ‍ژوهش محور:

1- تمام داوطلباني كه داراي حداقل معدل كارشناسي ارشد 18/00 در رشته هاي علوم انساني و 17/00 در رشته هاي غير علوم انساني هستند مجاز به ثبت نام و شركت در مراحل بررسي و پذيرش دوره دكتري پ‍ژوهش محور هستند.

تبصره 1- دارندگان مدرك دكتري عمومي پزشكي يا داروسازي كه داراي حداقل معدل 17 باشند، بدون شركت در آزمون دكتري تخصصي سال 93 مجاز به ثبت نام در مراحل پذيرش اين دوره هستند و در چارچوب اين دستورالعمل در مورد ايشان عمل خواهد شد.

تبصره 2 – اگر واحد جامع دانشگاه آزاد اسلامي يا دانشگاه مادر دولتي در ميان 15 دانشگاه برتر توليدكننده علم منطبق با بانك اطلاعاتي Scopus قرار داشته باشد، ضريب معدل فارغ التحصيلان اين دانشگاه ها معادل 1/1 براي رشته هاي با حداقل معدل قابل قبول 17 و 1/05 براي رشته هاي با حداقل معدل قابل قبول 18 خواهد بود.

2- داوطلبان حائز شرايط بند 1 لازم است توسط استاد راهنماي اصلي كه بايد عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي و حداقل استاديار با سابقه داشتن دانشجوي دكتري باشد و نيز داراي طرح برون دانشگاهي مصوب يا طرح تحقيقاتي مورد حمايت دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي با تأمين اعتبار حداقل نيمي از هزينه كل دوره باشد به معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه معرفي شوند. داوطلبان مذكور مي توانند براي ترم اول يا ترم دوم هرسال تحصيلي به معاونت مذكور توسط اساتيد واحد شرايط فوق الذكر معرفي شوند.

تبصره – افزون بر استاد راهنماي اصلي، استاد راهنماي دوم مي تواند از ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و متخصصان داراي مدرك دكتري تخصصي داخل يا خارج از كشور حسب مورد انتخاب شود. استاد راهنماي اصلي مي تواند در صورت امكان و تعهد استاد راهنماي دوم از اعتبار پ‍ژوهشي استاد راهنماي دوم هم استفاده كند. در اين صورت تعهد استاد راهنماي دوم بايد توسط استاد راهنماي اول تضمين شود.

3- داوطلب موظف است ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور اين اطلاعيه فرم مربوط به پذيرش اين دوره را از پايگاه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش به آدرس www.azmoon.net دريافت و پس از تكميل به همراه مستندات ديجيتالي مربوطه در اين خصوص شامل مشخصات اشخاص يا موسسات و شركت هاي حقيقي يا حقوقي، دستگاه اجرايي و يا نهاد عمومي حمايت كننده از طرح پ‍ژوهشي، استاد راهنما و طرح تحقيقاتي را در قالب فايل pdf از طريق پايگاه فوق ارسال كند.

4- پذيرش دانشجو در اين شيوه براساس مجموع امتيازات حاصل از معدل، مصاحبه علمي و ارزيابي طرح تحقيقاتي پيشنهادي زير نظر معاونت پ‍ژوهش و فناوري سازمان مركزي انجام و حداكثر يك ماه پس از انقضاي مهلت ارسال مدارك اعلام خواهد شد. معاونت پ‍ژوهش و فناوري سازمان مركزي بدين منظور گروه داوراني كه بايد به تأييد رئيس دانشگاه برسد تعيين كه امر مصاحبه و ارزيابي مدارك متقاضي را برعهده خواهند داشت، رئيس گروه داوران معاون پ‍ژوهش و فناوري دانشگاه است.

تبصره – حداقل توانايي لازم در زبان انگليسي براي پذيرش قطعي داوطلبان، دارا بودن نمره 65 براي  TOEFL (IBT) يا نمره 6 براي IELTS يا نمره 50 برای EPT یا نمره 520 برای (Paper Base)TOFEL  یا نمره 65 برای MCHE و یا نمره 540 برای TOLIMO پیش از دفاع نهایی از رساله دکتری تخصصی است.

5- حداقل هزینه دکتری پژوهش محور به عنوان نیمی از هزینه های کل دوره، معادل شهریه دکتری تخصصی آموزشی و پژوهشی است که در سال تحصیلی 94-93 مطابق مصوبه هیات امنای دانشگاه محاسبه و از محل اعتبارات طرح تحقیقاتی استاد راهنما در طول دوره (با درنظر گرفتن افزایش سالانه نرخ شهریه) باید پرداخت شود. معادل هزینه های مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی هم دیگر هزینه های دوره های پژوهش محور را از محل امکانات، تجهیزات آموزشی و پژوهشی و تامین اساتید مورد نیاز این دوره را تامین خواهد کرد. به هرحال دانشجویان این دوره به جز مبالغ مذکور که از طریق طرح تحقیقاتی استاد تامین می شود، وجه دیگری پرداخت نمی کنند.

6- چنانچه به هر علت هزینه های دوره دکتری پژوهش محور توسط استاد راهنما از محل اعتبارات طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی پرداخت نشودف ادامه تحصیل دانشجوی پذیرش شده برای اجرای این طرح منوط به پرداخت هزینه های مربوط توسط خود دانشجو است و ابتدای ثبت نام تعهدی به شرح پیوست از استاد و دانشجو به طور جداگانه اخذ می شود.

7- دانشجویان دوره دکتری تخصصی پزوهش محور فقط در واحدی که پذیرفته می شوند و تحت نظر استاد راهنمایی که تامین اعتبار پژوهشی دانشجو را تعهد می کند، ادامه تحصیل خواهند داد و به هیچ وجه به واحد دیگری منتقل نمی شوند.

8-شرط دفاع از رساله دکتری پژوهش محور، ارائه پذیرش یا چاپ دو مقاله علمی پژوهشی برای دانشجویان رشته های علوم انسانی و هنر و دو مقاله ISI داری ضریب تاثیر یا ثبت یک اختراع بین المللی برای دانشجویان سایر رشته ها است.

تبصره- ارائه یک اثر بدیع هنری می تواند جایگزین یک مقاله علمی پژوهشی برای دانشجویان رشته هنر شود.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نهم مهر 1393 توسط ولی پور افروزی

ر

ئیس واحد بابل به آنا خبر داد:

راه‌اندازی 24 رشته جدید در مقاطع کار‌شناسی ارشد و دکتری واحد بابل

خبرگزاری آنا: حسن قلی پور از راه‌ اندازی ۲4رشته جدید در مقاطع کار‌شناسی ارشد و دکتری در این واحد دانشگاهی خبر داد.

حجت الاسلام قلی پور با اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: با پیگیری‌های انجام شده و با عنایت ویژه ریاست عالی دانشگاه جناب آقای دکتر میرزاده و نیز دکتر علوی فاضل معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، مجوز راه‌اندازی این تعداد رشته از وزارت علوم، تحقیقات فن آوری و سازمان مرکزی دانشگاه اخذ و از مهر سال جاری در این مقاطع دانشجو پذیرفته می‌شود.

وی رشته‌های جدید در مقطع دکتری را شامل و رشته‌هایحسابداری،جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،روانشناسی تربیتی،-مدیریت بازرگانی –مدیریت بازاریابی، مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری، تکثیر و پرورش آبزیان، مدیریت آموزشی، الهیات و معارف اسلامی –فقه و حقوق، علم اطلاعات و دانش شناسی و همچنين رشته‌هاي کارشناسی ارشدجامعه شناسی،تاریخ انقلاب اسلامی،علوم تربیتی-آموزش ابتدایی،اقتصاد انرژی، علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه دیجیتال، علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات، علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه عمومی، علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت کتابخانه ، جامعه شناسی- انقلاب اسلامی، مطالعات زنان و حقوق زن در اسلام، بافت شناسی-دامپزشکی، شناخت اندیشه های امام خمینی(ره)، زیست شناسی-سلولی و مولکولی،مهندسی منابع طبیعی-بوم شناسی آبزیان شیلات عنوان کرد.

قلی پور، رشته های فقه حقوق اسلامی،حسابداری، ادبیات عرب،ادبیات فارسی،شیمی،معماری،کامپیوتر،مدیریت بازرگانی باگرایش- تحول-بازاریابی-بین الملل-بیمه-مالی –داخلی،علوم اجتماعی و شیلات را از دیگر رشته ها عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی این تعداد رشته جدید تعداد رشته‌های واحد بابل در تحصیلات تکمیلی به 41 رشته رسیده است.

رئیس واحد بابل بیان کرد: با توجه به  فضای آموزشی کمک خدمات آموزشی و پتانسیل‌های موجود در واحد بابل و نیاز‌های  طالبان علم و دانش در استان مازندران به ویژه شهرستان بابل در مقطع تحصیلات تکمیلی پیگیر راه‌اندازی رشته‌های دیگری نیز هستیم.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نهم مهر 1393 توسط ولی پور افروزی

رئیس واحد بابل در گفتگو با آنا:

ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش و درآمدزایی دو  رویکرد‌ جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

خبرگزاری آنا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل مهم‌ترین رویکرد این دانشگاه را با توجه به سیاست ریاست عالی دانشگاه مبنی بر تامین 12درصد درآمد‌ها از منابع غیرشهریه دانشجویی محقق خواهد شد، ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش و درآمدزایی اعلام کرد.

حجت الاسلام حسن قلی پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، با بیان اینکه برای دستیابی به تولیدات علمی و پژوهشی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد افزود:جذب اعضای هئیت علمی مجرب و گسترش رشته های دکترا و کارشناسی ارشد از برنامه ها و چشم انداز آینده این واحد دانشگاهی است.

قلی پور با توجه به آغاز مراحل ثبت‌نام دانشجویان برای سال تحصیلی جدید، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی بابل در سال جاری، با افزایش رشته دکترا و تحصیلات تکمیلی  یک تحول عظیمی در دانشگاه  ایجاد شده ،واحد بابل با داشتن امکانات بسیار وسیع و اساتید مجرب برای ادامه فعالیت خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و از حمایت و زحمات دکتر میرزاده و علوی فاضل تشکر وقدردانی می شود

رئیس واحد بابل افزود: دانشگاه‌ باید برای درآمدزایی خود ضمن استفاده  امکانات و بهره برداری مناسب از فضای آموزشی،ورزشی / تولیدات علمی خود را به فن‌آوری تبدیل کند تا وابستگی خود را به شهریه از بین ببرد.

این مسئول گفت:در همین راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل گام نخست را در بخش درآمدزایی خوب برداشته با اجاره سالن ورزشی و آمفی تئاتر در آمد قابل قبولی را کسب نموده که مورد تشویق دکتر میرزاده قرار گرفت.

رئيس واحد بابل تأکید کرد : هر حركتي در جهت ايجاد زير ساختارها و توسعه فضاي آموزشي و پژوهشي تا توليد فن آوري نوين نياز به همكاري اسایتد، دانشجویان، مديران و کارکنان دارد، و براي پيشرفت در اين زمينه بايد به قوانين و مقررات و دستور العملهاي سازمان مركزي توجه ويژه كرد.

 حسن قلي پور بيان داشت : انجام كارهاي درست با روش صحيح جهت هدفمند كردن ارتقاي فرهنگي و افزايش كيفيت آموزش و پژوهش براي پيشرفت دانشگاه آزاد اسلامي موضوع مهمي است .

این مسئول مهم ترین کارهای این دهه را کیفیت بخشیدن آموزش دانشگاه دانست و گفت:از حمایت همه جانبه مخصوصأ گسترش رشته های ارشد و دکتری که در سطح کشور توسعه یافته تقدیر می شود،دانشگاه آزاد اسلامی بخوبی نشان داد که می تواند بهتر از دانشگاه های کشورهای منطقه که هزارها جوانان این کشور در آنجا ادامه تحصیل می دهند و معلوم نیست بعد از چند سال با چه وضعی بر می گردند تربیت کند.

وی تصریح کرد:علاو بر اینکه میلیارد ها سرمایه از این مملکت خارج می شود و همچنین سرمایه های نسل جوانی که آینده سازان این کشور هستند به خطر می افتد،دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن اساتید با تجربه و امکانات بسیار عالی می تواند بهترین نسل جوان را از نظر تعلیم و تربیت در این کشور ایجاد کند.

با سابقه ترین رئیس واحد دانشگاهی کشور افزود: دانشگاه بدون هیچ امکاناتی فقط توکل بر خدا کارش را آغازکرد. اگر توکل به خدا در کارها وجود داشته باشد یقیناً آن کار به پیروزی خواهد رسید. پس مواظب باشیم که همیشه کارها را در جهت رضای خدا شروع کنیم. دانشگاه با شهریه دانشجویان و برخی از خیرین اکنون بیش از دو وزارتخانه  تجهیزات ،امکانات و فضای آموزشی و فرهنگی دارد.

 قلی پور اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین خدمت را به این کشور کرده است و علم را به اوج قدرت رسانده است. اکنون دانشگاه آزاد اسلامی را در دنیا به عنوان بزرگترین  مرکز علمی غیرانتفاعی جهان با نام نیک یاد می کنند و این دانشگاه را به عنوان معتبرترین مرکز علمی در جهان می شناسند. این دانشگاه هزاران دانشجوی عالی رتبه  در رشته های مختلف به جامعه تحویل داده است.

رئیس واحد بابل گفت:دانشگاه آزاد دروازه و درهاي علم را به روی طالبان علم باز کرده است و نمونه این ادعا مقالات ،اختراعات وطرح های تحقیقاتی است که در سطح جهان تحصیلکرده های این دانشگاه ارائه داده اند، و همچنین کتابها و مقاله های علمی و کارهای پژوهشی كه  در این دانشگاه انجام شده است.

عضو هئیت علمی واحد بابل اذعان کرد:واقعأ مایه شگفتی است که برخی تحصیل کرده ها دانشگاه را مورد حمله قرار می دهند ویا می گویند چرا شهریه زیاد شده اولأ شهریه بر اساس مصوبه دولت اضافه نشده و اگر شده دانشگاه آزاد اسلامی یک موسسه علمی غیر انتفاعی است که هیچ در آمدی ندارد.

قلی پور گفت:اخیرأ تعدادی به بهانه های مختلف دانشگاه را مورد هجمه قرار دادند،مبنی بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با گرفتن رشته های ارشد و دکتری نمی تواند کیفیت آن را بالا ببرد،مایه تعجب و شگفتی است  دانشگاه آزاد اسلامی به کرات نشان داده که می تواند بهترین نیرو را به لحاظ علمی ،پژوهشی و فرهنگی را آموزش، و بهتر از کشورهای خارجی تحویل جامعه دهد.

قلی پور در پایان بیان کرد: دانشگاه آزاد همانند خورشیدی است که به درخشندگی می پردازد و کسی نمی تواند این نور را خاموش کند و این خورشید تا ابد به نورافکنی خود ادامه می دهد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نهم مهر 1393 توسط ولی پور افروزی

دکتر ناصر استاد در بازدید از ازامکانات و تجهیزات آزمایشگاهی،درمانگاه ،کتابخانه و سایت کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی بابل گفت:خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل بهترین فضای آموزشی و مجهزترین امکانات آموزشی و آزمایشگاهی را برای علم اندوزی و تحقیق و پژوهش اساتید و دانشجویان فراهم نموده

 
 

دکتر استاد: خلاقیت و نوآوری در حوزه پژوهش و تحقیقات باید کاربردی شود

 

آنا:رئیس مرکز توسعه پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پژوهش و تحقیقات رکن اصلی دانشگاه است باید خلاقیت و نوآوری در این بخش بیشتر کاربردی شود.

به گزارش خبرگزاری آنا از بابل، دکتر ناصر استاد در بازدید از ازامکانات و تجهیزات آزمایشگاهی،درمانگاه ،کتابخانه و سایت کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی بابل گفت:خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل بهترین فضای آموزشی و مجهزترین امکانات آموزشی و آزمایشگاهی را برای علم اندوزی و تحقیق و پژوهش اساتید و دانشجویان فراهم نمود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی ما پویایی و شکوفایی استعدادهای نهفته دانشجویان و فرهیختگان است، تصریح کرد:جهت دستیابی به علم و دانش و فن آوری نوین اساتید ما در حوزه پژوهش رشته های علوم پزشکی تحقیقات و مطالعات بیشتری انجام دهند

دکتر ناصر استاد با اشاره به اینکه بابل یک شهر دانشگاهی و پزشکی است گفت:زمینه برای اساتید ودانشجویان واحد بابل جهت دستیابی به محصولات و تولیدات علمی و ایجاد پارک تحقیقاتی وجود دارد،این اساتید و دانشجویان هستند که برای ارتقاء علمی خود باید تلاش نمایند.

وی هدفمندسازی پژوهش، ایجاد راهکارهای مناسب و تشویقی در امر پژوهش را بهترین روش به عنوان یکی از ابزارهای افزایش کیفیت آموزش در بین محققان ،اساتید و دانشجویان دانست وبیان کرد:راهکارهای کاربردی و هدفمند و دانش افزایی دانشجویان موجب خلاقیت و نوآوری علمی می شود.

رئیس مرکز توسعه پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان اظهارکرد:حجت الاسلام حسن قلی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل یکی از روسأی موفق و خلاقی است که توانسته تحولات چشمگیری در زمینه توسعه فضای آموزشی و ارتقای سطح علمی، پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد قائمشهر و بابل ایجاد کند. 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هفتم مهر 1393 توسط ولی پور افروزی

مراسم بازگشایی مجموعه مدارس سما واحد بابل در سال تحصیلی 94-93

آنا،مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مجموعه مدارس سما واحد بابل و با حضورحجت الاسلام حسن قلی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بابل،دکتر فلاح رئیس شورای سیاست گذاری سما مازندران، مسئولینی از آموزش و پرورش بابل، و دبیران محترم در سطح مدراس سما  برگزار گردید .

به گزارش خبر گزاری آنا از بابل،در این مراسم که با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید  مدیران مدارس ضمن تبریک فرارسیدن اول مهر ماه مهر و محبت و بهار تعلیم و تربیت به حاضران  و معلمین و دانش آموزان ؛ گزارشی  از وضعیت مدرسه سما را  در سال های گذشته ارائه داد.

حضورحجت الاسلام حسن قلی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بابل ضمن تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید و همچنین آغاز هفته دفاع مقدس ؛محیط مدرسه و سنگر علم و دانش بهترین و مهم ترین سنگر برای ساختن ایرانی آباد و سرافراز دانست و تاکید کرد: تلاش و فعالیت شما دانش آموزان موجب سر بلندی و اقتدار علمی ما خواهد شد و به هر درجه علمی برسید جامعه به وجد شما افتخار می کند.

رئیس واحد بابل افزود: هیچ کار و امری در جهان هستی بافضیلت تر و بالاتر از تعلیم و تربیت نسیت ، سعادتمندی و انسانیت بشر در پناه علم و اخلاق است.

قلی پور اظهار کرد:نقش معلمین و اولیائ مدارس در تعالی و تکامل دانش آموزان بسیار مهم و ضروری است که با همت و تلاش هر دو باعث تقویت و رشد نو نهالان و نوجوانان خواهد شد.

وی رعایت ادب را بهترین سرمشق زندگی همه انسانها دانست وافزود: رفتار و کردار معلمان عزیزدر تعلیم و تربیت دانش آموزان تأثیر مستقیم دارد ،چون این عزیزان بهترین انسانها هستند قلب پاک و بی آلایشی دارند .

رئیس واحد بابل به تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت:هیچ نهادی و ارگانی به اندازه دانشگاه آزاد اسلامی به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت نکرده است،بار سنگینی از دوش دولت برداشته است و ما نیز تمام تلاش و امکانات خود را برای تعالی و پیشرفت بکار خواهیم گرفت.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هفتم مهر 1393 توسط ولی پور افروزی

اداره یکی از مدارس دولتی شهرستان بابل به سما واگذارشد

 

خبرگزاری آنا: بین دانشگاه آزاد اسلامی بابل با اداره آموزش و پروش این شهرستان تفاهم‌نامه همکاری امضا شد.

به گزارش خبرگزاری آنا از بابل، همت احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بابل بعد از بازدیدهای متعدد از مدارس سما با توجه به کیفیت ،کمیت و فضاهای خوب آموزشی و نیز عملکرد بسیار خوب فرهنگی و آموزشی مرکز سما بابل در طول چندین سال متولی در حوزه تعلیم و تربیت اداره یکی از مدارس دولتی شهرستان را به مرکز سما بابل واگذار کرد.

احمدی هدف ازاین کار را ایجاد همکاری علمی و فرهنگی بین اموزش وو پرورش و دانشگاه دانست و گفت:دانشگاه آزاد اسلامی فضا، امکانات و تجهیزات خوبی برخوردار است از این امکانات باید برای تعلیم و تربیت جوانان جامعه استفاده کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بابل تأکید کرد:امیداوریم در سال های آتی نیز با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و دیگر مراکز آموزشی ، بتوانیم گام مهمی جهت ارتقای سطح علمی، فرهنگی و پژوهشی شهرستان و موفقیت دانش آموزان مستعد و کم بضاعت بر داریم.

حجت الاسلام حسن قلی پور رئیس واحد بابل در باز گشایی مدرسه گفت:دانشگاه آزاد اسلامی به لطف پرودگار امکانات خوبی دارد مدیر آموزش و پرورش بابل تدبیر وکار هوشمندانه ای انجام داد،مرکز سما بابل در تعلیم و تربیب دانش آموزش کارنامه درخشانی از خودش به جا گذاشت.

قلی پور انجمن اولیاء و مربیان مدارس را متولیان اصلی  دانش آموزان دانست و افزود:همکاری، اتحاد و همفکری فی مابین نقش موثری در رشد ، تعالی و شکوفایی دانش آموزش دارد.

رئیس واحد بابل بیان کرد: از بدو تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون دانشگاه مورد هجمه و بی مهری های برخی نا اهلان وکج سلیقه ها قرارگرفت ولی به لطف خداوند قادرو رهنمود ها و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری وهمچنین حمایت های بیدریغ آیت الله هاشمی رفسنجانی روز به روز شاهد پیشرفت و ارتقاءعلمی،فرهنگی و پژوهشی این مجموعه عظیم هستیم.

قلی پور خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی بابل به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مرکز آموزشی و فرهنگی شمال کشور در بالابردن سطح علمی، پژوهشی، فرهنگی و اقتصادی منطقه نقش مؤثر و غیرقابل انکاری داشته است و اکنون با افزایش و ایجاد رشته های دکتری و کارشناسی ارشد سعی در ارتقای سطح علمی، فنی، تخصصی و اقتصادی منطقه دارد.

وی همچنین از ایجاد تأسیس مرکز دانش بنیان در این واحد دانشگاهی خبر داد و افزود: تمامی اقدامات انجام‌شده یکساله اخیر در راستای تأکید دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور استفاده از پتانسیل‌ها و امکانات مجموعه دانشگاه در راستای گسترش رشته تحصیلات تکمیلی و جذب درآمد‌های غیر از شهریه دانشجویی بوده و این واحد دانشگاهی با توجه به موقیعت جغرافیای ومرکز تحقیقات (رجه) و آزمایشگاههای مدرن،سالن ورزشی چند منظوره در جذب بودجه 12درصدی غیرشهریه‌ای از طریق دانشگاه پیش‌قدم خواهد بود.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هفتم مهر 1393 توسط ولی پور افروزی

استاندار مازندران عضو شورای سیاستگذاری سازمان  سما مازندران شد.

 

آنا،رئیس شورای سیاستگذاری سازمان سما مازندران  از عضویت استاندار مازندران در شورای سیاستگذاری این سازمان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آنا از بابل: مهدی فلاح جلودارتغییر مدیریت در دانشگاه مثبت ارزیابی کرد گفت: پس از معرفی دکتر میرزاده به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شورای سیاستگذاری سما یکی از نخستین تغییرات در حوزه سما بود.

رئیس شورای سیاستگذاری سازمان سما در مازندران دانشگاه آازاد اسلامی  را یکی از بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: دانشگاه به جهت توان علمی و فرهنگی در بهترین شرایط زمانی قرار دارد،سازمان سما یکی از پایه  و ارکان این دانشگاه است.

فلاح  واگذاری  حدود اختیارات بر امورات سما در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها را کارمهم برشمرد و افزود: این رویه با تشکیل شورای سیاستگذاری استانی سما تغییر اساسی پیدا کرده است.

فلاح جلودار با بیان اینکه از این پس هرگونه فعالیت سازمان سما در مازندران باید با مجوز و تائید این شورا انجام گیرد، افزود: در نخستین گام اعضای شورای سیاستگذاری سازمان سما در مازندران مشخص شدند و احکام همه اعضا صادر شد.

فلاح افزود: در شورای سیاستگذاری سما هفت عضو حقیقی و حقوقی عضویت دارند که معاون بزرگ‌ترین واحد استانی سما دبیر این شوراست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین واحد استانی در مرکز استان واقع است، افزود: سید احمد میریان آکندی به عنوان عضو حقوقی و دبیر شورا تعیین شده است.

این مسئول اظهار داشت: به دلیل پراکنش شهرها و وسعت مازندران تصمیم گرفته شد ابوالقاسم آذرکیش معاون سما در تنکابن نیز جزء اعضای این شورا در مازندران باشد.

رئیس شورای سیاستگذاری سازمان سما در مازندران افزود: سید علی قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران یکی دیگر از اعضای حقوقی این شوراست که می‎توانیم از تجربیات وی در حوزه آموزش و پرورش استفاده کنیم.

فلاح علی نبیان معاون استاندار مازندران را به دلیل تجربیات وی در حوزه آموزش و پرورش و مهدی علیرضانژاد از افراد باسابقه در سازمان سما را از دیگر اعضای این شورا اعلام کرد.

وی در پایان از رایزنی شورای سیاستگذاری سما در مازندران با استاندار برای عضویت وی در این شورا خبر داد و افزود: با قبول استاندار مازندران وی از اعضای این شورای سیاستگذاری ‌شد. که امیدواریم با عضویت شخص اول استان مازندران از این پس شاهد تغییر و تحول اساسی در امور آموزش و پرورش در بخش مدارس و دانشکده های سما باشیم

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم مرداد 1393 توسط ولی پور افروزی

قلی پور عنوان کرد

موفقیت های علمی و فرهنگی با حفط وحدت، همدلی و راز مداری بدست می آید

آنا،رئیس واحد بابل گفت: موفقیت هایعلمی و فرهنگی با حفط وحدت، همدلی و راز مداری بدست می آید موجب بیشرفت دانشگاه خواهد شد.

 

به گزارش خبر گزاری آنا، حجت الاسلام حسن قلی پور  در جمع اعضای هیأت رئیسه واحد بابل  افزود: شما اعضای هیأت رئیسه به عنوان یک ارکان مدیریتی دانشگاه می باشید، باید بتوانید با تلاش و فعالیت خود و زیر مجموعه تان همراه با حفظ همدلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل را به عنوان یک دانشگاه نمونه در کشور مطرح کنید.

قلی پور تأکید کرد:هرکسی وظیفه دارد در چارچوب قانون و دستورالعمل دانشگاه شرح وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

وی اظهارکرد: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی بابل به عنوان یکی از واحد های بسیار بزرگ الف استان مازندران تاکنون توانسته به پیشرفت های زیادی درزمینه علمی و پژوهشی به ویژه فرهنگی پیدا کند و ما نیز باید این فرصت را قدر بدانیم.

 

قلی پور تصریح کرد: برای پیشرفت  و ارتقاء کیفیت دانشگاه باید بشتر تلاش و فعالیت کنیم تا به درجه استاندارد برسیم و از شما اعضای هیأت رئیسه واحد بابل  انتظار می رود ضمن ارائه راهکار های جدید با رویکرد در آمدزایی نهایت سعی و کوشش خود را بکار گیرد.

 

قلی پور با بیان اینکه باید  رشته‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه گسترش و توسعه‌ای دهیم توصیه کرد:ضمن کیفیت بخشید ن به آموزش دانشگاه باید تحصیلات تکمیلی را هر چه بیشتر و بهتر توسعه دهیم، نقش مدیران گروه آموزشی  و اعضای هیأت علمی در تداوم این حرکت و شکوفایی آن بسیار مهم است.

رئیس واحد بابل در ادامه براجرای برنامه های فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی در دانشگاه تاکید کرد و افزود: باید تلاش کرد تا فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) دردانشگاه و جامعه اسلامی ترویج داده شود تا دانشگاهیان به ویژه دانشجویان با بهره گیری از سیره ائمه معصومین (ع)درتمام مراحل زندگی خود تعالی پیدا کنند.

 

وی صرفه جویی در اموال دانشگاه را با اهمیت دانست و افزود: داشتن برنامه ریزی دقیق و منظم برای هر سیستم اداری مهم بوده و تحقق این امر ضروری و همه ی ما را در اجرای برنامه ها یاری می دهد.

قلی پور در پایان اظهار کرد:برابر بخشنامه سازمان و تأکید دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی باید 12 درصد از هزینه دانشگاه را از غیر شهریه دانشجویی اداره کرد و توصیه کرد با توجه به مرکز تحقیقات راه اندازی شده،همه تلاش کنیم ازهر طریق ممکن بار مالی دانشگاه را کم و درآمد زایی آن بیشتر شود.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مرداد 1393 توسط ولی پور افروزی

واحد بابل برگزار کرد

سومین طرح رمضان بهار قرآن(کارگاه آموزشی مجازی تفسیر سوره فرقان)

 

خبرگزاری آنا: کارگاه آموزشی « تفسیر سوره فرقان»  قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با حضور کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، در مسجد الزهرا(س) این واحد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آنا از بابل ، حجت الاسلام قلی پور رئیس واحد بابل مدرس این دوره از کارگاههای طرح تفسیر قرآن کریم در ماه رمضان ، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی طاعات و عبادات  برای شرکت کنندگان گفت : این سوره هفتاد و هفت آیه دارد و در مکه نازل شده است، در آیه اول این سوره از قرآن، به فرقان تعبیر شده است که به معنای جداکننده حق از باطل می‌باشد. لذا این سوره، فرقان نام گرفته است.

رئیس واحد بابل بیان کرد: اين سوره در حقيقت شامل سه بخش  است، بخش اول منطق مشركان را شديدا در هم مى‏كوبد، و بها نه جوييهاى آنها را مطرح كرده و پاسخ مى‏گويد، و آنها را از عذاب خدا و حساب قيامت و مجازا تهاى درد ناك دوزخ بيم مى‏دهد، و به دنبال آن قسمتهايى از سر گذشت اقوام پيشين را باز گو مى‏كند.

عضو هئیت علمی واحد بابل اظهار کرد: بخش دوم براى تكميل اين بحث قسمتى از دلائل توحيد و نشانه‏ هاى عظمت خدا در جهان آفرينش از روشنایی آفتاب گرفته تا تاریکی شب را بيان مى‏كند.

وی اظهارکرد:بخش سوم این سوره بسيار جامع و جالبى از صفات مؤمنان راستين «عِبادُ الرَّحْمنِ» و بندگان خالص خداست كه در مقايسه با كفار متعصب و بهانه گير بیان کرد.

قلی پور  مباحث این سوره بسیار مهم بیان کرد و گفت : مهم‌ترین بخش آیات این سوره درباره ویژگی‌های عباد الرّحمن یعنی بندگان راستین خداوند می‌باشد که از آیه ۶۳تا پایان سوره را در برگرفته است.

مدرس کارگاه از اقدام خدا پسندانه معاونت فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی کرد وگفت: امیدوارم اساتید و کارکنان با تلاوت و تدبر در این آیات و اصلاح رفتار و کردار خود بر اساس این صفات، زمینه‌های دانش افزایی ،معنویت درونی و دریافت الطاف الهی در دنیا و آخرت و ورود به بهشت برین را فراهم سازند.

در حاشیه برگزاری سومین طرح رمضان بهار قرآن ،  حجت الاسلام موسوی مسئول کانون قرآن واحد بابل گفت : این دوره به منظور تقویت معنوی و ارتقاء دانش افزایی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بهره مندی بیشتر از فیوضات این ماه پر برکت و برابر با دستوالعمل معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ،سومین دوره طرح  تفسیر قرآن کریم در ماه مبارک رمضان «کارگاه تفسیر سوره مبارک فرقان » با حضور بیش از 270 شرکت کننده اعضای هیأت علمی و کارکنان این واحد دانشگاهی در مسجد الزهرا(س)دانشگاه برگزارشد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مرداد 1393 توسط ولی پور افروزی
 

در واحد بابل صورت گرفت

اولین سالگرد تدفین دو تن از شهدای گمنام

آنا، با حضور خانواده های معظم شهداء،مسئولین، فرهیختگان و دانشجویان اولین یا دواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری آنا از بابل :دکتر سید حسین ابراهیمیان رئیس واحد بابل ضمن عرضخیر مقدم گفت:تدفین شهدای گمنام در دانشگاه موجب آرامش دلها و نورایت دانشگاهیان خواهد شد وآموختن علم و دانش در کناره شهداء فضیلت دارد.

ابراهیمیان شهداء را انسانهای وارسته و الهی دانست و افزود:شهداء هرگز از مرگ هراسی  نداشته و همیشه دفاع از دین و درد دین داشتند و لحظه ای از خدا و رسول خدا دور نبودند.

وی اظهار داشت:شهداء همگام با امام و آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی  دفاع کرده و از هیچ دشمنی ترس و وحشت نداشتند و تا آخرین لحظه از وطن خود دفاع کردند

رئیس واحد بابل تصریح کرد:شهیدان حق بزرگی بر گردن ما دارند ،شهداء شمع و قلب تاریخ است که کارش تزریق خون به پیگره اجتماع و احیاگر اسلام محمدی است.

حجت الاسلام قلی پور امام جمعه جویبار در این یادواره به اخلاص و معرفت الهی شهداء اشاره کرد گفت:شهیدان برگزیدگاه الهی و سربازان مخلص امام زمان (عج) که درعصر حاضر آبروی امام زمان شدند.

وی مقام شهداءرا بسیار ارزشمند دانست افزود:اولین قطره خون شهید که می ریزد خداوند هفت جایزه به او می دهد که بعد از شهادت توجهاتی دارند،یکی از جایگاههای که دعا مستجاب می شود کنار قبر شهداء است.

امام جمعه جویبارافزود: شهید و شهادت مفهمی ندارد که انسان بخواهد بیان کنند ،آنقدر مقام آنها با ارزش و والا است که هیچ وقت نافرمانی خدا نکردند،همیشه دلدگی و افتادگی داشتند ما نمی توانیم اهداف آنها را درک کنیم.

قلی پور بیان داشت:شهدای عزیزمان زیر اعلم رهبری سینه می زدن  و معیارهمه آنها ولی فقیه و رهبری بود،  در حال حاضر باید مطالبات رهبری  در رأس همه ی مطالبات باشد.

این استاد دانشگاه شعار امسال مقام معظم رهبری را بسیارضروری مهم خواند و گفت:اقثصاد و فرهنگ پایه و اساس یک جامعه هستند و ما باید برای بدست آوردن فرهنگ اخلاق و دین مداری با  رعایت اصل موازین اسلامی تلاش کنیم.

در پایان این یادواره ضمن  مداحی زمان یعقوبی مداح اهل بیت در رثای ائمه معصومین و شهداء هشت سال دفاع مقدس از همسرا ن شهید دانشجو شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با اهداء جوایزولوح سپاس  تجلیل به عمل آمد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه سوم خرداد 1393 توسط ولی پور افروزی
فرماندار بابل: دانشگاه آزاد اسلامی در هویت علمی کشورنقش مهمی دارد آنا،مهندس ملایی گفت:دانشگاه آزاد اسلامی در پرورش جوانان و هویت علمی کشور نقش مهمی دارد. به گزارش خبرگزاری آنا از بابل،رجب ملایی فرماندار بابل در بازدید از سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل به جایگاه علمی کشور اشاره کرد و افزود: کشورمابه لحاظ علمی،پژوهشی و فرهنگی در سطح مجامع بین المللی رتبه خوبی داریم. فرماندار بابل سه عنصر فرهنگ،علم و اقتصاد را موجب اقتدار ملی یک کشور دانست وافزود: عنصر فرهنگ به منزله هسته اصلی تلقی می شود و دانشگاهیان در شکوفایی و تعالی هر سه عنصر تلاش کنند.. وی حضور دانشگاه آزاداسلامی را درعرصه علمی و فرهنگی مثبت برشمرد وگفت:این دانشگاه توان فرهنگی وفکری جامعه را ارتقاءبخشید. ملایی اذعان کرد:با توجه به اینکه در دانشگاه هم فرهنگ شکل می گیرد و هم علم بارور می شود، می توان عنصر اقتدار ملی خوبی درجهت ارتقاء و بیشرفت کشور داشته باشیم. وی به همین دلیل نقش دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به دامنه فراگیر و کثرت دانشجو در اجرای شعار سال مقام معظم رهبری نقش بی بدیل خواهد . ملایی در پایان از فعالیت و حضور چشمگیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در اعتلای و تعالی علمی و فرهنگی شهرستان بابل تشکر و قدرانی کرد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه سوم خرداد 1393 توسط ولی پور افروزی
معاون هماهنگی استان مازندران عنوان کرد: تشکیل کمیته اقتصادی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران خبرگزاری آنا: دکتر صالحی گفت:در راستای اهداف و تحقق شعار امسال کمیته اقتصادی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران تشکیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آنا از بابل، سی و سومین جلسه شورای معاونین آموزشی و دانشجویی با حضور ابراهیمیان رئیس نهاد رهبری، دکتر محمد صالحی معاون هماهنگی معاونین آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران در واحد بابل برگزارشد. ابراهیمیان در این نشست به جايگاه و اهميت مديريت درجامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: امیرمومنان على(ع) ، دانش و آگاهى ومعرفت به ارزشهاى دينى و احکام الهى را از شرايط لازم براى يك مدير می داند. رئیس واحد بابل افزود:با مخاطب و ارباب رجوع خوب برخورد کنید در برقراری ارتباط شنوده فعال ، انعکاس احساس و همیشه حسن اسماع داشته باشید. وی اتاق فکر و مشورت را یکی وظایف اصلی مدیران در دانشگاه دانست و بیان داشت:کارهای خود را شخصأ پیگیری نماید و در همه حال با دیگران مشورت و انتقاد پذیری را سرلوح فعالیت ها قرار دهید. ابراهیمیان تأکید کرد:اساتید در کنار تدریس و فعالیت های علمی و پژوهشی دغدغه فرهنگی را مد نظر داشته وبا دانشجویان بی تکلف و صاف صادق رفتار نمایند. دکتر صالحی معاون هماهنگی استان مازندران در جمع معاونین آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران در واحد بابل ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع)گفت:جلسه با معاونین و اساتید یکی ازارکان مهم ضروری دانشگاه است. صالحی بیان داشت:مسائل اقتصادی یک اولویت و مبنای رشد و توسعه فرهنگی است،باید در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران خوب نهادینه شود. معاون هماهنگی استان مازندران با تأکید براینکه رسالت ما کار فرهنگی و علمی است افزود:برای پیشرفت و پویایی بایستی بر مبنای فرهنگی تلاش کنیم دراین مسیر مدیریت جهادی و عزم همه همکاران را می طلبد. صالحی تصریح کرد:معاونین آموزشی و دانشجویی با برگزاری جلسات منظم با اساتید و مدیران گروه در رشد و ارتقاء کیفیت علمی و پژوهشی و تعالی دانشگاه نقش مهمی دارند. معاون هماهنگی مازندران به بودجه سال 93 اشاره کرد و اظهار داشت:همه باید جهت شکوفای اقتصادی و فرهنگی ایران اسلامی تلاش کنیم تا یک مدیریت جهادی که مد نظر مقام معظم رهبری است در واحد های دانشگاهی صورت گیرد. وی افزود: دستگاهها دولتی و غیر دولتی را وارد دانشگاه کنید و استفاده از فضای آموزشی،ورزشی و ارتباط با صنعت را در جهت کسب در آمد زایی فعال کنید. در ادامه معاون هماهنگی استان مازندران به دستورجلسه از قبیل برگزاری کلاس های ترم تابستانه، تعامل معاونین آموزشی و دانشجویی در تسهیل در امور نقل و انتقال و فارغ التحصیلی پرداخت وافزود:اساتیدو مدیران کمک کننددر کاهش هزینه ها وبرای پویایی دانشگاه طرح و ایده های نو ارائه نمایند. در پایان هر یک از معاونین آموزشی و دانشجویی به نقطه نظارت در جهت تعامل و هم فکری بیشتر در زمینه علمی،پژوهشی و دانشجویی و همچنین تبادل استادان هئیت علمی بین واحد ها ی دانشگاهی نکارتی را مطرح کردند
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه سوم خرداد 1393 توسط ولی پور افروزی

 

خبرگزاری آنا: در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران واحد بابل در هر دو رشته با کسب ۵6 و66امتیاز مقام اول این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار آنا، محمحود نیاز آذری مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل گفت: در این مسابقات که با شرکت 51 کشتی گیر از 10 واحد دانشگاهی استان مازندران طی پنج دوره و انجام 51 کشتی برگزار شد در نتایج تیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با 56 امتیاز مقام اول، واحد شیرگاه54 امتیاز مقام دوم، واحدقائم شهر 52 امتیاز مقام سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

نیاز آذری افزود: همچنین مسابقات کشتی فرنگی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران همزمان با برگزاری مسابقات کشتی آزاد  در واحد بابل جریان داشت که پس از مصاف 7 تیم از واحدهای استان، طی پنج دوره و انجام 49 کشتی برگزار شد در نتایج تیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل میزبان مقام نخست را کسب کردند و تیم های واحدهای چالوس51 امتیاز و قائم شهر 47 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند .

گفتنی است مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران25 آذرماه سالجاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با حضور علی شکری پور قهرمان کشتی جهان ،حبیب اله امیرنیاء رئیس تربیت بدنی بابل، عباس رحیمی مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران ،رحمت اله آزاد ودکتر فرزانه معاونین اداری و مالی و دانشجویی ،طاهری رئیس تربیت بدنی اداره آموزش و پروش در این شهرستان برگزارشد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392 توسط ولی پور افروزی

در هفته پژوهش

پژوهشگران برتر واحد بابل تقدیر شدند

خبرگزاری آنا: به مناسبت هفته پژوهش طی مراسم که به همت حوزه پژوهش و فن آوری واحد بابل با همکاری روابط عمومی برگزار شد از پژوهشگران برترواحد بابل تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بابل، طی مراسمی با حضور حجت الاسلام دکترسيد حسين ابراهیمیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مازندران،اساتید،دانشجویان و جمعی از مسئولین و نخبه های علمی و فرهنگی، از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل تقدیر به عمل آمد.

دکترسيد حسين ابراهيميان سخنران ویژه درمراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل اظهارداشت: به فرموده حضرت علي (ع) تحقيق وپژوهش شامل فعاليتي است كه انسان را ازواقعيات وحقايق آگاه ساخته ودر ميان عبادت با فضيلت تر از روحيه پژوهشگري نيست.

ابراهیمیان گفت: هیچ کار و کوششی بالاترو با ارزش تر از تحقیق و پزوهش در جهت تعالی و بالندگی و پیشرفت جامعه نیست.

وي آرامش انديشه در موضوعات مفيد،تلاوت قرآن،پرهيزگاري،دعاوصبر بر سختي هاي پيش رو پژوهش را از مهم ترين عوامل رشد وشكوفايي پژوهش برشمرد.

ابراهيميان با اشاره به اینکه یک پزوهشگر و محقق تمام آموخته های خود را با نوشتن به بند می کشد افزود:نوشته ها و یاداشت های خود را محفوظ دارید که در آینده به آن نیاز پیدا می کنید.

وي افزود: متاسفانه در كشور ما  جايگاه پژوهش وپژوهشگر به نحو احسن تبين نشده است واغلب بين تاليف ،جمع آوري ونگارش با تحقيق اشتباه گرفته مي شود.

رئیس واحد بابل بيان داشت: دركشورما در القاب دادن به افراد بسيار افراط مي شود درحالي كه لقب پژوهشگر سزاوار كسي است كه چون علامه اميني برايچاپ كتاب الغدير چهارهزاركتاب در كتابخانه هاي ايران،عراق،هندوستان ولبنان را مورد مطالعه قرارداد درحالي كه امروزه برخي افراد با مراجعه به اينترنت بدون مطالعه وزحمت مطالبي را جمع آوري ولقب پژوهشگر مي گيرند.

نماينده ولي فقيه در دانشگاه هاي آزاداسلامی منطقه سه،  جمع آوري مطالب بدون مطالعه را آفت دامن گير پژوهش برشمرد واذعان داشت: بايد در هفته پژوهش آسيب شناسي انجام شود وبا بررسي آسيب ها راهكارها وراهبردهاي مناسب ارائه گردد.

دکتر یداله زاده معاون پژوهش و فن آوری واحد بابل ضمن تبریک هفته پژوهش گفت:ارتقاء ،رشد ،تعالی و کیفیت علمی دانشگاه بستگی به فعالیت های پژوهشی و دستاوردها ی علمی دارد.

دکتر یداله زاده عنوان کرد: حوزه پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل در راستاي حمايت از پژوهشگران از كنفرانس هاي پژوهشي،سخنراني علمي،طرح هاي پژوهشي،تحقيقات علمي،شركت در سمينارهاي علمي وكنفرانس هاي پژوهشي ،كارگاه هاي تحقيقاتي ،عضويت در انجمن علمي منطقه اي وكشوري،راه اندازي توسط گروه هاي آموزشي ،فرصت هاي مصالعاتي خارجي ، بازديد علمي واردوهاي فرهنگي،ارتقا مقاطع علمي ومراتب بالاي تحصيلي استقبال و حمايت مي كند.

اين مسئول اظهارداشت: برگزاری سخنرانی علمی تأثیرات قرص ریتالین و روان گردان با تدریس دکتر معتمدی،کارگاه مقاله نویسی ISI به تدریس دکتر حاجی آقایی کشتلی،کارگاه روش تحقیق و پرپوزال نویسی به تدریس دکتر سید مهدی حسینی و کارگاه خلاقیت و نوآوری با تدریس دکتر مولانی وهمچنین کارگاه پرپوزال نویسی ادبیات عرب با تدریس دکتر بهروز افشارو برپایی نمایشگاه  اختراعات و دستاورهای پژوهشی واحد بابل را از جمله برنامه های هفته پژوهش این واحد دانشگاهی برشمرد.

در پایان ضمن پخش کلیپ عملکرد حوزه پژوهشی واحد بابل در سال 92 از اساتید پژوهشگربرتر،اعضای حوزه پژوهش وفن آوری،مدیر پژوهش دانشکده ها،نفرات برتر مسابقه کتابخوانی وپایان نامه برتر طی لوح سپاس و کارت هدیه تقدیر قدر دانی و تجلیل به عمل آمد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392 توسط ولی پور افروزی

پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه

خبرگزاری آنا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه پیامی صادر کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه پیامی صادر کرد.

متن پیام میرزاده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

27 آذرماه سالروز شهادت اندیشمند فرزانه آیت الله دکتر محمد مفتح که به حق از سوی معمار کبیر انقلاب اسلامی روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شد را گرامی می داریم.

درآمیختن خون پاکباختگان حوزه و دانشگاه درخت آزادی را بارور کرد و شکوه استقلال را برای این سرزمین به ارمغان  آورد.

جمهوری اسلامی محصول بیداری ملتی پرخروش بود که شجاعانه به پا خاست و آگاهانه انتخاب کرد.

این بیداری و آگاهی را وامدار روحانیون و دانشجویان حق باور و ستم ستیزی می دانیم که فریاد بلندشان پیکراستکبار جهانی را به لرزه افکند و مردم را به صحنه قیام و مبارزه فرا خواند.

ما امروز هم بیش از هر زمان دیگری به این وحدت مبارک و عزت آفرین نیازمندیم برای برداشتن گامهای بلند و برای پیمودن راه های دشوار و برای رسیدن به قله های پیشرفت!

پیوند این دو نهاد معرفت آفرین و دانش افروز می تواند مسیر سعادت و بالندگی ایران عزیزمان را هموار سازد.

دانشگاه  آزاد اسلامی که خود ثمره این پیوند مبارک است، فراهم نمودن بسترهای لازم برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه را رسالتی بس خطیر می داند که با تمام توان آن را دنبال می کند.

بدین مناسبت از دانشجویان و طلاب جوان می خواهیم با درک متقابل از جایگاه رفیع علمی یکدیگر، عزم خود را برای همگرایی روزافزون جزم نموده و راه شهیدان را برای به بار نشستن تلاشهای علمی این عرصه مبارک تداوم بخشند.

حوزه و دانشگاه دارای عناصر علمی تخصصی ویژه خود هستند که می توانند یکدیگر را تکمیل کنند و این خواسته مقام معظم رهبری است که باید دست اندرکاران این دو جایگاه بالا و والا بدان توجه جدی معطوف دارند.

به روان پاک و آسمانی شهیدان بلند مرتبه حوزه و دانشگاه درود و تحیت نثار می کنیم و در برابر عالمان زمان شناس و ربانی که از منزلتی به بلندای اندیشه ناب اسلامی برخوردارند و دانشمندان خردورز و مسوولیت شناسی که دانشگاه را تعالی و زیبایی بخشیده اند سرتعظیم فرود می‌آوریم.

حمید میرزاده

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392 توسط ولی پور افروزی

مراسم روز وحدت حوزه و دانشگاه در واحد بابل برگزار می شود.

اطلاعیه                                                                           اطلاعیه

 

به مناسبت شهادت دکتر مفتح،نشستی باموضوع وحدت حوزه ودانشگاه درروز چهارشنبه مورخه

27/09/92 توسط حوزه ی خاتم الانبیاء(ص)بسیج دانشجوئی دانشگاه آزاداسلامی واحدبابل برگزار

خواهدشد.دراین نشست طلاب وچهره های حوزوی جوان وهمچنین اساتید وچهره های جوان دانشجوئی

حضوردارند.لذاازکلیه ی اساتید ودانشجویان محترم جهت شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید.

زمان:چهارشنبه 27/9/92 ساعت 10 صبح

مکان:سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی واحد بابل


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم آذر 1392 توسط ولی پور افروزیآنا،ابراهیمیان گفت:بزرگتر نعمتی که خداوند به ما انسانها داد فکر کردن و اندیشیدن است.

به گزارش خبرگزاری آنا از بابل ،دکتر سید حسین ابراهیمیان رئیس نهاد رهبری در منطقه 3 در جمع اساتید و کارکنان واحد بابل  به سیره زندگی پیامبر گرامی اسلام(ص)در زندگی فردی،خانوادگی  ،محیط کار و اجتماع اشاره کرد و اظهارداشت: بهترین سبک زندگی که باید مدل ،الگو و اسوه زندگی باشد وجود مقدس پیامبرگرامی اسلام (ص) است.

ابراهیمیان تأکید  کرد: اگر بتوانیم سیره زندگی پیامیررا انجام دهیم ،ضمن رعایت وظایف دینی بین همه محبوب وعزیز خوایم شد .

وی گفت :در زندگی خودهمیشه اهل تفکر باشید، تفکر نقادانه فرد را قادر می سازد تا واقعیت ها را دریابد و خود را اسیر حدس و گمان نکند .

رئیس واحد بابل بیان داشت:سخت ترین کار برای یک انسان کنترل زبان است، لذا هیچ وقت در غیر ضرورت صحبت نکنید.

وی تصریح کرد:هرگاه زبان، رها و لق و هرز باشد، بزرگترین بلا برای انسان خواهد شد، و محصول آن جز فتنه، گناهان بزرگ و انحرافات ویرانگر و خانمان برانداز نخواهد بود.

ابراهیمیان افزود: در روایات اسلامی از سکوت تمجید بسیار شده، این سکوت همان عاملی است که موجب کنترل زبان می شود.

عضو هئیت علمی واحد بابل در ادامه به مسایل آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی این واحد دانشگاهی اشاره کرد و گفت:ایجاد محیط سالم وتدوین برنامه های کارآمدی ایده ال  را می توان یکی از از شاخصه  ها برای ارتقاء کیفیت علمی دانشجویان  بر شمرد.

وی اظهار داشت:اساتید و کار کنان در رشد و تعالی دانشگاه و همچنین دربه ثمره نشتن باره علمی و فرهنگی دانشجویان نقش مهمی دارند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه نهم آذر 1392 توسط ولی پور افروزی

آنا،به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج دانشگاه آزاد اسلامی  واحد بابل نمایشگاهی با موضوع ((صرفأ برای شهدا )) درجهت اشاعه و ترویج فرهنگ بسیجی ورشادت های شلحوران هشت سال دفاع مقدس در عرصه علم ودانش برگزار کرد.

به گزارش خبر گزاری آنا از بابل، دکتر ابراهیمیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در منطه 3 در مراسم افتتاحیه که با حضور مسئولین ادارات و نهاد ها برگزارشد، به حماسه و ایثار شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت:ما امروز مدیون فداکار های شهدا هستیم ،در پاسداری وپیروی از خون و آرمان والای شهیدان با یدکوشا باشیم.

رئیس نهاد رهبری منطقه 3 بیان داشت: شهدای گرانقدر برای حفظ اسلام و تبعیت از ولایت و دفاع از کیان اسلامی از همه چيز خود گذشتند و به شهادت رسیدند و با نثار جان و خونشان زمينه حفظ امنيت و آسايش و از همه مهم تر پايداري اسلام و دين خود را فراهم كردن، لذا حرمت داری،خدمتگذاری به شهدا بزرگترین افتخار برای دانشگا هیان است.

 دکتر ابراهیمیان مهم ترین هدف برگزاری نمایشگاه صرفأ برای شهدا و حجاب و عفاف درواحد بابل را اشاعه ترویج و نشر ارزش های هشت سال دفاع مقدس و میراث شهدا دانست و گفت: حضور پر شورنسل جوان و آینده ساز ایران اسلامی  به ویژه اساتید فرهیخته در این چنین محافل معنوی، عرفانی و فرهنگی ما را در تحقق اهداف وشهدا ی عزیز مان  امام شهدا و منویات مقام معظم رهبری یاری می دهد.

عباس ولی پور افروزی مدیر روابط عمومی واحد بابل ضمن گرامیداشت هفته بسیج ویاد خاطره شهدای گرانقدر ومردان بی ادعای هشت سال دفاع مقدس  افزود: با موافقت شورای فرهنگی دانشگاه بر آن شدیم با همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان مازندران،دفتر فرهنگ اسلامی و بسیج دانشجویی واحد بابل نمایشگاهی تحت عنوان صرفأ برای شهدا و عفاف و حجاب را با توجه به تهاجمات فرهنگی دشمنان در واحد بابل برگزار و صحنه هایی از ایثارگری ها و فداکاری های شهدای تخریب، اطلاعات عملیات و گروه غواص و نی زارها و تصاویری از رزمندگان و شهدا را به نمایش بگذاریم.

در ادامه مصطفی رحیمی مسئول بسیج دانشجویی خاتم الا نبیاء واحد بابل علاوه بر ارائه عملكرد گزارشی در خصوص برگزاری نمایشگاه صرفأ برای شهدا با موضوع دفاع مقدس و ححاب و عفاف  را به مناسبت هفته بسیج ارائه داد.

گفتنی است این نمایشگاه به مدت یک هفته دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دایر می باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه نهم آذر 1392 توسط ولی پور افروزی

معاون اداری و مالی واحد بابل

استادان دررشد وکیفیت آموزشی وپژوهشی دانشگاه تاثیربه سزایی دارند

انا،رحمت اله آزاد گفت: اساتید دررشد وکیفیت آموزشی وپژوهشی دانشگاهه تاثیربه سزایی خواهدداشت.

به گزارش خبرگزاری آنا از بابل،رحمت اله آزاد معاون اداری و مالی واحد بابل در نشست علمی کنترل داخلی حسابداری و حسابرسی ضمن بیان اهداف این سخنرانی اظهار داشت:تبیین کنترل داخلی واهداف آن درسیستم های حسابداری وحسابرسی وچگونگی اهمیت کنترل داخلی درسیستم های مالی کلیه شرکتها،سازمانها وارگانهای دولتی وغیر دولتی ایران واستانداردهای جهانی حسابداری وحسابرسی راگزارش دادن تا بتوان در نهادها وسازمانها اعمال کرد.

عضو هئیت علمی واحد بابل به نقش اساتید ومدیران درارتقاء کیفیت آموزشی وپژوهشی اشاره کرد و افزود: اساتید این رشته و رسته معمولا مدیران موفق سازمانهای مطبوع خودهستند لذا بررسیهای بیشترواطلاع رسانی بروز وبه هنگام وصحیح نحوه وارائه شیوه هاورویه های مطرح روزدنیا درخصوص مسائل کنترلها ی داخلی حسابداری وحسابرسی وآمیختگی آن باعلوم فراگرفته اساتید دررشد وکیفیت آموزشی وپژوهشی دانشگاه تاثیربه سزایی خواهدداشت.

آزاد تصریح کرد:این بحث آنقدرعمیق است که حتی همه جوامع بشری درهردرصدی ازرشد وشکوفائی دربین همه سازمانها،ارگانهاوحتی نهادخانواده نیز جایگاه به سزایی دارد ،چون این اطلاعات درکنترل رفتارها،شیوه های امورمالی،اموراداری،آموزشی،عمرانی،پژوهشی ودیگرنیازهای جمعه می توان به واسطه کنترل داخلی رویه ها را تقویت ویاا صلاح نمود.

معاون ادای و مالی واحد بابل نگهداری اسناد ودفاتر روزنامه وکل، استفاده ازفرمهای دارای شماره سریال چاپی، استخراج تراز آزمایشی درفواصل زمانی معین،بررسی اجمالی حسابها به منظورتعیین اقلام غیرعادی، تهیه صورت مغایرت بانکی درفواصل زمانی معین وایجاد حسابهای معین بدهکاران را مهم ترین محورهای اصلی کنترل داخلی حسابداری دانست.

وی گفت: مسئولان پژوهشی واحد های دانشگاهی درارائه سخنرانی های علمی نقش بسیارپر رنگ وموثری داشته ،جهت رشد و ارتقاء سطح آگاهی و دانش دانشجویان بابرنامه ریزی منسجم ویکپارچه و هماهنگ می توانند زمینه رشد، تعالی و بالندگی دانشگاه فراهم آورند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهارم آذر 1392 توسط ولی پور افروزی
آنا،به همت بسیج دانشجویی و حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل مراسم طبخ شله زرد نذری در مجتمع فرهنگی این واحددانشگاهی برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری آنا از بابل، به مناسبت ایام ماه محرم و عزاداریسید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایش مراسم طبخ شله زرد نذری به همراه قرائت دعای پرفیض توسل و مداحی با حضور دکتر ابراهیمیان رئیس واحد بابل،معاونین ،اساتید وجمعی از دانشجویان در مسجد الزهرا(س) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل برگزار شد .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 توسط ولی پور افروزی

رئیس واحد بابل

نقش کتاب در بسط، گسترش وفرهنگ ناب اسلامی/نسبت به دیگر عناصر فرهنگی ماندگارتراست.

آنا،ابراهیمیان گفت:کتاب و عالمان دین نقش مهمی در بسط وگسترش فرهنگ اسلامی در ادوار تاریخ داشته اند.

به گزارش خبرگزاری آنا از بابل :دکتر سید حسین ابراهیمیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بابل در بازدید از نمایشگاه کتاب به موضوع کتاب و ارزش و جایگاه آن اشاره کرد و افزود: رسالت خطيركلام مكتوب دربسط وترويج فرهنگ دینی ، ملی و مذهبی در طول تاری بركسي پوشيده نيست.

رئیس واحد بابل تأکید کرد:قرآن بزرگترین کتب آسمانی است که بشر با بهره گیری و پیروی از این کتاب الهی به بالاترین درجه روحانی خواهد رسید.

ابراهیمان اظهارداشت:کتاب بهترین دوست برای انسانهاست و در همه حال در کنارماست، كتاب بعنوان يكي ازمهم ترين وموثرترين مولفه هاوملزومات بشر است.

وی افزود:کتاب منزلت و جايگاه تقدس گونه اي در ميان همه ادیان به ویژه مسلمانان برخوردارو ماندگار تر از دیگر تکنولوژی بشری است.

ابراهیمیان در پایان به مزايا و برجستگيهاي ممتازي که کتاب ميتواند در ترويج علم ، دانش وفرهنگ داشته باشد اشاره کرد وگفت: ارتقاء ، تبادل افکار و نظریه پردازی ها دانشمندان و عالمان دینی وآشنايي و ورود انسان به جهان علم و دانش، قدمت تاريخي وهمچنین آموزش و پرورش همراه باتعليم و تربيت جهت تعالی و پیشرفت و رشد بشر از کتاب آغاز مي شود.

لازم به ذکر است بمناسبت بیست و یکمین دوره هفته کتاب حوزه معاونت پژوهشی و کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بابل اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب حماسه حسینی تالیف استاد شهید مطهری و نمایشگاه کتاب و جلسه معرفی و نقد و تحلیل کتاب لغزش فیلسوفان و غرش مستبدان اثر دکتر سلیمانی از تاریخ 26 آبان الی 2 آذر 92 در سطح واحدنموده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 توسط ولی پور افروزی

مقاله دکتر میر هادی طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با موضوع:وجود همزمان زخم معده و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (سینوزیت) درششمين كنگره بين‌المللي بيماري‌هاي ريوي، مراقبت‌هاي ويژه و سل به صورت سخنرانی پذیرفته شد.

ششمين كنگره بين‌المللي بيماري‌هاي ريوي، مراقبت‌هاي ويژه و سل با حضور علي اصغرپيوندي، سرپرست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، علي اكبر ولايتي رييس كنگره و مسوولين و متخصصان حوزه بيماري هاي ريه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزارشد.

  مشكلات مربوط به راه‌هاي هوايي، سرطان‌هاي ريه، تصويربرداري قفسه سينه، پاتولوژي ريه و قفسه سينه، بيماري‌هاي مزمن ريوي در كودكان، آسم، COPD ، فيبروز ريه، روش‌هاي تشخيصي و مداخله‌اي در تشخيص و درمان بيماري‌هاي ريه، تهويه مكانيكي غيرتهاجمي ريه، روش هاي نوين در درمان و كنترل درد در بيماري‌هاي ريوي، به گزارش ایرنا جراحي توراكس از جمله موارد مطرح شده در اين كنگره بود. 

همچنين پرستاري حرفه‌اي بيماري‌هاي ريوي، توانبخشي ريوي، اختلالات تنفسي، بيماري‌هاي گوش و حلق و بيني مرتبط با بيماري‌هاي ريوي، نقش جراحي در عفونت‌هاي مايكوباكتريايي ريه و جراحي تراشه همچنين عفونت توام سل و ايدز و كنترل دخانيات از جمله مباحثي است كه در اين كنگره مطرح شد. 

مقاله دکتر میر هادی طاهری عضو هئیت علمی واحد بابل به سخنرانی پذیرفته و نیز دکتر طاهری در کنگره به موضوع:وجود همزمان زخم معده و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (سینوزیت) سخنرانی نمود و چکیده مقاله : زخم پپتیک یکی از بیماری های دستگاه گوارش است و توسط عوامل مختلف از جمله عفونت هلیکوباکتر پیلوری، استفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، عدم تعادل بین مایعات گوارش و هیپوکسی سیستمیک ناشی می شود. عفونت دستگاه تنفسی فوقانی شامل سرماخوردگی، التهاب حنجره، التهاب لوزه ها، رینیت، التهاب سینوس و بینی / سینوزیت و اوتیت میانی می باشد. عوامل مختلف مانند حساسیت و صدمه بینی، ویروس ها، باکتری ها و پاتوژن ها غیر معمول عوامل مسبب عفونت دستگاه تنفسی فوقانی هستند.هدف از این مطالعه، ادعای وقوع همزمان زخم های گوارشی و سینوزیت است. در این مطالعه 100 بیمار به طور تصادفی در میان بیماران مبتلا به زخم معده که اختلالات گوارشی دارند انتخاب شدند. قبل از شروع هر گونه درمان دارویی، تشخیص بیماری زخم پپتیک همراه با استفاده از upper GI series  و تشخیص سینوزیت با استفاده ازwaters view X-ray  انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از واریانس (ANOVA) انجام شد. همزمانی قابل توجهی بین سینوزیت و زخم معده وجود دارد. اکثر بیماران مبتلا به زخم معده، مبتلا به سینوزیت هم بود. تشخیص مهم این بود که یک همزیستی قطعی بین سینوزیت و بیماری زخم معده وجود دارد و ممکن است سینوزیت نقش عامل القاء کننده زخم معده را داشته باشد. ما پیشنهاد کردیم که نتایج و تحقیقات بیشتر ما منجر به ایجاد یک انقلاب بزرگ در درمان بیماری زخم معده بوجود می اورد.

کلمات کلیدی: همزمانی ، زخم معده، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، سینوزیت

 

   Simultaneous, Peptic Ulcers, Upper respiratory tract infections, Sinustis

 

Peptic ulcer disease is a problem of the gastrointestinal tract and is caused by different factors

 such as H. pylori infection, the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, imbalance between digestive fluids and systemic hypoxia. Upper respiratory tract infections include the common cold, laryngitis, pharyngitis/tonsillitis, rhinitis, rhinosinusitis/sinusitis and otitis media. Different factors such as allergy and nasal injury, viruses, bacteria and atypical pathogens are causative agents of upper respiratory tract infections. The aim of this study is assertion of simultaneous occurrence of peptic ulcers and sinusitis. The aim of this study is to assertion of simultaneous existence of peptic ulcers and upper respiratory tract infections. In this study 100 patients were randomly selected among patients with gastric ulcer who had digestive disorders. Before starting any medications, diagnosis of peptic ulcer disease coexisting with sinusitis was established by upper GI series and waters view X-ray. Data were determined by analysis of variance (ANOVA).

There was a significant coexistence between sinusitis and peptic ulcer. The majority of patients with peptic ulcer had sinusitis. In our study there was an important detection that there was a definite coexistence between sinusitis and peptic ulcer disease, which might have played a role by various factors to induce peptic ulcer. We suggested that the results and our further research would lead to cause a great revolution in treatment of peptic ulcer disease.

 قابل ذکر است اين كنگره سه روز توسط مركز پزشكي مسيح دانشوري با همكاري انجمن ريه اروپا (ERS) و مشاركت انجمن ريه آمريكا (ATS) برگزارشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 توسط ولی پور افروزی

 مراسم جشن دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی بابل برگزار شد

 خبرگزاری آنا: مراسم جشن و جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با حضور رئیس دانشگاه، معاونان و دانشجویان جدیدالورود در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری مامایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا،حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیمیان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران و رئیس واحد بابل ضمن تبریک عید قربان ، عید غدیر خم و سال تحصیلی جدید به دانشجویان جدیدالورود گفت:جایگاه دانشجو و علم و دانش در جامعه بسیار با ارزش ومهم است که راز موفقیت بسیاری ازمردان بزرگ در طلب کسب علم ودانش اندوزی تحقیق و پژوهش است و هیچ وقت دست از مطالعه،

رئیس واحد بابل با اشاره به مسائل فرهنگی و علمی از دانشجویان خواست در کنارتحصیل و دانش افزایی به کارهای فرهنگی و کسب معرفت نیز توجه داشته باشند، برای دست آوردن تقوا باید از امور مادی پرهیز کنید.

وی به تشریح موفقیت های یک دانشجو موفق پرداخت و افزود: دانشجو زمانی موفق خواهد بود که روحیه پرسش و تحقیق گرانه داشته و همچنین مباحث کلاس را به جالش بکشد، همت و تلاش بلند در امر مطالعه داشته باشد.

وی اذعان داشت:وقت شناسی،مدیریت کردن زمان یکی از بزرگترین راز موفقیت شما و بهترین و زیباترین فصل زندگی برای  رسیدن به مدارج عالی و ارتقاء کسب علم و دانش دوران دانشجویی است.

رئیس واحد بابل افزود:در اسلام بیش از هزار نوع واجبات داریم که برترین واجبات علم اندوزی و کسب علم ودانش است.

ابراهیمیان تأکید کرد:دانشجویان باید قدر و منزلت وجایگاه خود را درک کنند و به خود به بالند که در چنین محیطی علم اندوزی می کنند.

در ادامه معاونین آموزشی،فرهنگی،دانشجویی،پژوهشی و اداری و مالی هرکدام به مسایل مربوط به حوزه های کاری خود پرداختند و همچنین سئوالات دانشجویان پاسخ گفتند.

گفتنی است این مراسم با برنامه های متنوع فرهنگی همراه بود و در بین دانشجویان بسته های فرهنگی پخش شد که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 توسط ولی پور افروزی

 دکتر حمید میرزاده با اشاره به برنامه پنجساله دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مرجعیت و مقبولیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی از اولویتها و محورهای اساسی برنامه پنجساله این دانشگاه است.

 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، دکتر حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و هیات همراه پس از بازدید از بخشهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در تالار علامه امینی این واحد حضور یافتند.

دکتر میرزاده با تبریک عید سعید قربان به حضار و با بیان اینکه این عید تجلی اخلاص ابراهیم و ایثار اسماعیل است، گفت: راز ماندگاری ابراهیم در اخلاص اوست، در طول تاریخ همیشه بین  اخلاص انسانها و میزان ماندگاری آنها رابطه مستقیم وجود داشته است.

وی دانشگاه آزاد اسلامی را اثر جاودان، کاخ بلند و حاصل اخلاص دانست و گفت: امروز دانشگاه آزاد اسلامی با بیش از یک و نیم میلیون دانشجو و چهار میلیون دانش آموخته با اغلب خانواده های ایرانی ارتباط دارد.

میرزاده با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی  نزدیک به 50 درصد بار آموزش عالی و 30 درصد بار پژوهش کشور را برعهده دارد، افزود: به تحقیق ثابت شده است که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان نه تنها در توسعه علمی و پژوهشی کشور بلکه در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران نقش برجسته و بی بدیلی داشته و دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی آن نهال نوپای دیروز به شجره طیبه تنومند و تناوری تبدیل گشته که چشم پرامید دهقان سالخورده اش را روشن ساخته است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با بیان آیه 29 سوره فتح قرآن کریم "كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىَ عَلَىَ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزّرّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفّارَ" گفت: آنچه امروز در دانشگاه آزاد اسلامی است، حاصل تلاش 30 ساله بزرگان و موسسان اولیه این دانشگاه است.

دکتر میرزاده در ادامه سخنان خود به محورهای اساسی برنامه پنجساله توسعه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: نوآوری و پاسخگویی به انتظارات جدید جامعه و خلاقیت در آموزش و پژوهش، پژوهش محوری و پیشتازی در تولید علم و توسعه مرزهای دانش و تلاش برای احراز برتری در ارائه خدمات نوین آموزشی، پژوهشی و مشاوره­ای با لحاظ کردن افزایش کیفیت از مهم­ترین نکات مصوب در برنامه پنجساله دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی همچنین پرورش نیروهای متخصص، خلاق، متفکر و متعهد، کمک به ارتقاء سطح رفاه، رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، حفظ هویت­های اصیل ایرانی ـ اسلامی، ارائه برنامه­های درسی پویا، کارآفرین و سازگار با عصر دانش را از محورهای اساسی برنامه پنجساله و چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی افزود:  پرکردن شکاف رو به گسترش بین فناوری­های جدید و نسل جدید، ترویج ارزش­های معنوی و اسلامی، قانون­مداری،  انضباط، سلامت و درستی و صداقت در انجام وظایف و وجدان کاری، استقرار نظام مستمر ارزشیابی و نظارت و پاسخگویی و مرجعیت و مقبولیت علمی در عرصه­های ملی و بین­المللی از دیگر محورهای برنامه پنجساله این دانشگاه است.

دکتر حمید میرزاده افزایش سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم از طریق گسترش سریع دوره­های تحصیلات تکمیلی و محور قراردادن فعالیت­های پژوهشی را از برنامه های بلند مدت این دانشگاه عنوان کرد و افزود: ارتقاء سطح کیفی آموزش­ها در دانشگاه از طریق بهبود هرم اعضاء هیأت علمی و اصلاح نسبت هیأت علمی به دانشجو از اولویت هاست.

وی با تأکید بر افزایش تعامل و همکاری­های جدی علمی و پژوهشی داخلی و بین­المللی از طریق تقویت مراکز ارتباط با صنعت و دیگر نهادها گفت: ایجاد و تقویت پارک­های علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی متناسب با نیازهای فوری با بهره­گیری از توان علمی اعضاء هیأت علمی و تشکیل شرکت­های دانش بنیان با دانش­آموختگان و اساتید دانشگاه و کاهش اتکا دانشگاه به شهریه از برنامه های بلند مدت دانشگاه است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بر به کارگیری دانش و مهارت­های نوین در فعالیت­های آموزشی و پژوهشی از طریق برگزاری کارگاه­های آموزشی و اعزام اعضاء هیأت علمی به داخل و خارج از کشور به منظور فراگیری مهارت­های جدید تأکید کرد و افزود: تقویت و تحکیم مناسبات و کارکردهای فرهنگی از طریق توسعه مشارکت اعضاء هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان در فعالیت­های فرهنگی ـ اجتماعی از دیگر برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در پایان ارتقاء کیفی سطح زندگی دانشگاهیان و کارکنان دانشگاه، تقویت و بهبودی امور دانشجوئی و امور رفاهی آنان از اولویت های مهم دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه های بلند مدت دانست و گفت: در تلاش هستیم  از ظرفیت­های خالی و امکانات بلا استفاده دانشگاه برای توسعه تحصیلات تکمیلی استفاده کنیم.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هفتم مهر 1392 توسط ولی پور افروزی
در گفت وگو با آنا عنوان شد:

خبرگزاری آنا: رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به اتفاق سرپرست دانشگاه آزاد فردا از واحد دانشگاهی کرمانشاه بازدید می کند.

کیوان قدرتی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا با اعلام این خبر اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی فردا سه شنبه از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بازدید می کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بازدید از ساختمان معماری و نمایشگاه پژوهش و بازدید از آزمایشگاه مهندسی شیمی و نانوتکنولوژی را از برنامه های دیدار هاشمی رفسنجانی و میرزاده عنوان کرد.

وی با بیان اینکه رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و حمید میرزاده در ادامه حضور خود در واحد کرمانشاه با حضور در تالار علامه امینی سخنرانی خواهند کرد، گفت: حجت الاسلام جعفری رئیس منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مدیران دانشگاهی در این مراسم حضور خواهند داشت.

قدرتی با بیان اینکه برای این واحد دانشگاهی افتخاری است که برای اولین بار همزمان رئیس هیات امنای دانشگاه و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از این واحد بازدید می کنند، درخصوص ویژگی های ساختمان معماری این دانشگاه به خبرنگار آنا،گفت: ساختمان  معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به مساحت  700متر مربع جهت تکمیل فضای دانشکده فنی مهندسی واحد بنا شده و مجهز به 10کلاس و چهار اتاق ویژه اساتید و امور اداری است.

رئیس واحد کرمانشاه بیان داشت: هدف از احداث این ساختمان با توجه به محدود بودن فضای کارگاهی دانشکده فنی، برگزاری کارگاه ها و کلاس های تخصصی دانشجویان رشته معماری است.

وی در خصوص آزمایشگاه مهندسی شیمی و نانوتکنولوژی این واحد گفت: ساختمان آزمایشگاه های واحد کرمانشاه با فضای 4000متر مربع و 32 کارگاه و آزمایشگاه مجهز از امکانات بسیار خوبی در زمینه های مختلف فیزیک ، شیمی ، نانو و رباتیک برخوردار است و با جدیدترین وسایل روز دنیا تجهیز شده به نحوی که بسیاری از جلسات آزمایشگاه های سایر واحدهای دانشگاهی استان حتی دانشگاه "رازی" نیز در این ساختمان سرویس دهی می شوند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 توسط ولی پور افروزی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدالانبیاءوالمرسلین وعلی اله الطیبین الطاهرین المنتجبین

 فرارسیدن موسم حج را باید عید بزرگ امت اسلامی به شمار آورد. فرصت مغتنمی که این روزهای گرانبها در همهٔ سالها برای مسلمانان جهان پدید میآورد، کیمیای معجزه گری است، که اگر قدر آن را شناخته و چنانکه شایسته است به کار گرفته شود بسیاری از آسیب‌ها و آسیب پذیری‌های دنیای اسلام علاج خواهد شد.

 حج، چشمهٔ جوشان فیض الهی است. یکایک شما حاجیان سعادتمند، اکنون این اقبال بلند را به دست آورده اید که در این اعمال و مناسکِ آکنده از صفا و معنویت، دل و جان را شستشویی بسزا داده، از این منبع رحمت و عزت و قدرت، ذخیره ای برای همه عمر خویش بردارید. خشوع و تسلیم در برابر خدای رحیم، تعهد به وظایفی که بر دوش مسلمانان نهاده شده است؛ نشاط و حرکت و اقدام در کار دین و دنیا؛ رحم و گذشت در تعامل با برادران؛ جرات و اعتماد به نفس در برابر حوادث دشوار؛ امید به کمک و دستگیری خداوند در همه جا وهمه چیز؛ و کوتاه سخن، ساخت و پرداخت انسانی در طراز مسلمانی را دراین عرصه الهیِ آموزش و پرورش، می توانید برای خویش تدارک ببینیدو خودِ آراسته به این زیورها و بهره یافته از این ذخیره‌ها را برای کشور خویش و ملت خویش، و در نهایت برای امت اسلامی، سوغات برید.

 امت اسلامی امروز بیش از هر چیز به انسان هایی نیاز دارد که اندیشه و عمل را در کنار ایمان و صفا و اخلاص و مقاومت در برابر دشمنان کینه ورز در کنار خودسازی معنوی و روحی، فراهم سازند. این یگانه راه نجات جامعه بزرگ مسلمانان از گرفتاری هایی است که یا آشکارا به دست دشمن و یا با سستیِ عزم و ایمان و بصیرت، از زمان‌های دور در آنها فرو افتاده است.

 بی شک دوران کنونی دوران بیداری و هویت یابی مسلمانان است؛ این حقیقت را از خلال چالشهایی که کشورهای مسلمان با آن روبرو شده اند نیز به روشنی می‌توان دریافت.

 درست در همین شرایط است که عزم و اراده متکی به ایمان و توکل و بصیرت و تدبیر، می‌تواند ملتهای مسلمان را در این چالش‌ها به پیروزی و سرافرازی برساند و عزت و کرامت را در سرنوشت آنان رقم زند جبهه مقابل که بیداری و عزت مسلمانان را بر نمی‌تابد با همهٔ توان به میدان آمده و از همهٔ ابزارهای امنیتی، روانی، نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی برای انفعال و سرکوب مسلمانان و به خود مشغول ساختنِ آنان بهره می‌گیرد.

 نگاهی به وضعیت کشورهای غرب آسیا از پاکستان و افغانستان تا سوریه و عراق و فلسطین و کشورهای خلیج فارس و نیز کشورهای شمال آفریقا از لیبی و مصر و تونس تا سودان و برخی کشورهای دیگر، حقایق بسیاری را روشن می‌سازد. جنگ‌های داخلی، عصبیت‌های کور دینی و مذهبی؛ بی ثباتی‌های سیاسی؛ رواج تروریسم قساوت آمیز؛ ظهور گروهها و جریان‌های افراط گر که به شیوه اقوام وحشی تاریخ، سینه انسان‌ها را می‌شکافند و قلب آنان را با دندان می‌درند؛ مسلّحینی که کودکان و زنان را می‌کشند و مردان را سر می‌برند و به نوامیس تجاوز می‌کنند و حتی در مواردی این جنایات شرم آور و مشمئز کننده را به نام و زیر پرچم دین مرتکب می‌شوند، همه و همه محصول نقشه شیطانی و استکباری سرویس‌های امنیتی بیگانگان و عوامل حکومتی همدست آنان در منطقه است که در زمینه‌های مستعدّ داخلی کشورها امکان وقوع می‌یابد و روز ملت‌ها را سیاه و کام آنان را تلخ می‌کنند.

 یقیناً در چنین اوضاع و احوالی نمی‌توان انتظار داشت که کشورهای مسلمان، خلاء‌های مادی و معنوی خود را ترمیم کنند و به امنیت و رفاه و پیشرفت علمی و اقتدار بین المللی که برکات بیداری و هویت یابی است، دست یابند. این اوضاع محنت بار، می‌تواند بیداری اسلامی را عقیم و آمادگی‌های روحی پدید آمده در دنیای اسلام را ضایع سازد و بار دیگر، سالهای دراز، ملت‌های مسلمان را به رکود و انزوا و انحطاط بکشاند و مسائل اساسی و مهم آنان همچون نجات فلسطین و نجات ملت‌های مسلمان از دست اندازی آمریکاو صهیونیسم را به دست فراموشی بسپارد.

 علاج بنیانی و اساسی را میتوان در دو جملهٔ کلیدی خلاصه کرد که هر دو از بارزترین درس‌های حج است:

 اول: اتحاد و برادری مسلمانان در زیر لوای توحید

 و دوم: شناخت دشمن و مقابله با نقشه‌ها و شیوه‌های او

 تقویت روح اخوت و همدلی درس بزرگ حج است. در اینجا حتی جدال و درشت گویی با دیگران ممنوع است. پوشش یکسان و اعمال یکسان و حرکات یکسان و رفتار مهربان در اینجا به معنی برابری و برادری همهٔ آن کسانی است که به این کانون توحید معتقد و دلبسته اند. این پاسخ صریح اسلام به هر آن فکر و عقیده و دعوتی است که گروهی از مسلمانان و معتقدان به کعبه و توحید را از دائرهٔ اسلام بیرون بداند. عناصر تکفیری که امروز بازیچه صهیونیست‌های غدار و حامیان غربی آنان شده و دست به جنایت‌های سهمگین می‌زنند و خون مسلمانان و بی گناهان را می‌ریزند و کسانی از مدعیان دینداری و ملبسین به لباس روحانیت که در آتش اختلافات شیعه و سنی و امثال آن می‌دمند، بدانند که نفس مراسم حج، باطل کننده مدعای آنان است.

 اینجانب همچون بسیاری از علمای اسلام و دلسوزان امت اسلامی بار دیگر اعلام می‌کنم که هر گفته و عملی که موجب برافروختن آتش اختلافات میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقدسات هریک از گروههای مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسلامی، خدمت به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به اسلام، و حرام شرعی است.

 شناخت دشمن و شیوه‌های او نیز دومین رکن است. اولا وجود دشمن کین توز را نباید به دست غفلت و فراموشی سپرد و مراسم چند باره رمی جمرات در حج، نشانهٔ نمادین این حضور ذهنِ همیشگی است. ثانیاً در شناخت دشمن اصلی که امروزه همان جبهه استکبار جهانی و شبکه جنایتکار صهیونیسم است، نباید دچار خطا شد، و ثالثاً شیوه‌های این دشمن عنود را که تفرقه افکنی میان مسلمانان و ترویج فساد سیاسی و اخلاقی، و تهدید و تطمیع نخبگان، و فشار اقتصادی بر ملتها، و ایجاد تردید در باورهای اسلامی است، باید به خوبی تشخیص داد و وابستگان و ایادی دانسته و نادانستهٔ آنان را از این راه شناسایی کرد.

 دولت‌های استکباری و پیشاپیش آنان آمریکا، به کمک ابزارهای رسانه ای فراگیر و پیشرفته، چهره واقعی خود را می‌پوشانند و با دعوی طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی، رفتاری خدعه آمیز در برابر افکار عمومی ملت‌ها در پیش می‌گیرند. آنان در حالی دم از حقوق ملت‌ها می‌زنند که ملت‌های مسلمان، هر روز بیشتر از گذشته، آتش فتنه‌های آنان را با جسم و جان خود لمس می‌کنند.

 یک نگاه به ملت مظلوم فلسطین که دهها سال است روزانه زخم جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش را دریافت می‌کند؛ یا به کشورهای افغانستان و پاکستان و عراق که تروریسم زائیدهٔ سیاست‌های استکبار و ایادی منطقه ای آنان، زندگی را به کام ملت‌های آنان تلخ کرده است، یا به سوریه که به جرم پشتیبانی از جریان مقاومت ضد صهیونیستی، آماج کینهٔ سلطه گران بین المللی و کارگزاران منطقه ا ی آنان شده و به جنگ خونین داخلی گرفتار آمده است، یا به بحرین یا به میانمار که هر یک به نحوی، مسلمانان محنت زده مغفول و دشمنانشان مورد حمایت اند یا به ملت‌های دیگری که از سوی آمریکا و متحدانش، پی در پی به تهاجم نظامی و یا تحریم اقتصادی یا خرابکاری امنیت تهدید می‌شوند، می‌تواند چهره واقعی این سردمداران نظام سلطه را به همه نشان دهد.

 نخبگان سیاسی و فرهنگی و دینی در همه جای جهان اسلام باید خود را به افشای این حقایق، متعهد بدانند این وظیفهٔ اخلاقی و دینی همهٔ ما است. کشورهای شمال آفریقا که متاسفانه امروز در معرض اختلافات عمیق داخلی قرار گرفته اند بیش از همه باید به این مسئولیت عظیم، یعنی شناخت دشمن و شیوه‌ها و ترفندهایش، توجه کنند. ادامهٔ اختلافات میان جریان‌های ملی و غفلت از خطر جنگ خانگی در این کشورها، خطر بزرگی است که خسارت آن برای امت اسلامی به این زودی‌ها جبران نخواهد شد.

 ما البته تردید نداریم که ملت‌های به پا خاستهٔ آن منطقه که بیداری اسلامی را تجسم بخشیدند باذن الله اجازه نخواهند داد که عقربهٔ زمان به عقب برگردد و دوران زمامداران فاسد و وابسته و دیکتاتور تکرار شود، لیکن غفلت از نقش قدرتهای استکباری در فتنه انگیزی و دخالتهای ویرانگر، کار آنان را دشوار خواهد کرد و دوران عزت و امنیت و رفاه را سالها به عقب خواهد افکند. ما به توانایی ملت‌ها و قدرتی که خداوند حکیم در عزم و ایمان و بصیرت توده‌های مردم قرار داده است، از اعماق دل باور داریم و آن را در بیش از سه دهه در جمهوری اسلامی ایران، به چشم خود دیده و با همهٔ وجود خود آزموده ایم؛ همت ما، فراخوان همهٔ ملت‌های مسلمان به این تجربه برادرانشان در این کشور سرافراز و خستگی ناپذیر است.

 از خداوند متعال صلاح حال مسلمانان و دفع کید دشمنان را خواستارم و حج مقبول و سلامت جسم و جان و ذخیرهٔ سرشار معنوی را برای شما حجاج بیت الله الحرام مسالت می‌کنم.

 

والسلام علیکم و رحمة الله

 

سیّد علی خامنه ای


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 توسط ولی پور افروزی

 دكتر حمید ميرزاده بر استفاده از بانوان فرهيخته در سطوح مختلف مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد و گفت: درصدد هستيم براي توسعه كيفي دانشگاه و رسيدن به سند چشم انداز دانشگاه از بانوان توانمند در سطوح مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي بهره ببريم.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر حمید ميرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در نشستي كه با جمعي از بانوان فرهيخته و دانشگاهي كشور داشت، گفت: در حال حاضر حدود يك ميليون و 582 هزار و 381 نفر در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد 609 هزار و 452 نفر از آنان یعنی 40 درصد را بانوان تشكيل مي دهند، همچنين از تعداد 28 هزار و 683 نفر عضو هيات علمي هفت هزار و 44 نفر از آنان یعنی 25 درصد بانوان هستند.

دكتر ميرزاده با بيان اين كه وضعيت مديريتي خانم ها متناسب با وضعيت حضور ایشان در دانشگاه نيست، افزود: متاسفانه از کل واحد های دانشگاه آزاد اسلامي تنها، يكي از واحدهای دانشگاه توسط یکی از بانوان مدیریت می شود.

وي با بيان اين كه عدم حضور زنان در مسئوليت هاي مديريتي و اجرايي بايد ريشه يابي شود، افزود: در حال حاضر 61 واحد یا مرکز دانشگاهي وجود دارد كه هنوز روساي آنها تعيين نشده اند و ما مي توانيم از ميان بانوان فرهيخته فرد مناسب را براي تصدي اين مسئوليت ها انتخاب كنيم.

در اين جلسه همچنين دكتر فاطمه طباطبايي عضو شوراي سياستگذاري مركز فرهنگي دانشگاهي امام خميني گفت: پيشنهاد مي كنم كميته اي متشكل از بانوان فرهيخته دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي توسعه كيفي و ارتقاي سطح علمي دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل شود.

در ادامه اين جلسه مقرر شد تا از ميان بانوان دانشگاهي و فرهيخته دو نفر براي عضويت در شوراي راهبردي اقتصاد دانش بنيان نیز معرفي شوند.

گفتني است در اين جلسه دكتر فاطمه طباطبايي عضو شوراي سياستگذاري مركز فرهنگي دانشگاهي امام خميني، دكتر پيشگاهي فرد دانشيار رشته جغرافياي سياسي  و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر اباذري دانشيار واحد تهران شمال در رشته علم اطلاعات و دانش شناسي، دكتر بهشتي عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات، خانم احمدي پور دانشيار دانشگاه تربيت مدرس در رشته جغرافياي سياسيي، خانم احراري داراي دكتراي اديان و عرفان، دكتر خديجه آرين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي،  دكتر پاكيده پزشك عمومي وصدر اعظم نوري مدرس واحد تهران غرب حضور داشتند و ادامه جلسه به هفته آینده موکول شد.

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 توسط ولی پور افروزی

 دكتر باقر لاريجاني قائم مقام رئيس دانشگاه در علوم پزشكي طي احكام جداگانه‌اي اعضاي بورد تخصصي بيمارستان فرهيختگان را منصوب كرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، به موجب اين احكام پروفسور مجيد سميعي رئيس انستيتو بين المللي علوم اعصاب، دكتر رضا ملك‌زاده معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي، دكتر امير محسن ضيايي معاون آموزشي وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و دكتر ايرج فاضل استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و نماينده وزير بهداشت در شوراي عالي نظام پزشكي به عنوان اعضاي بورد تخصصي بيمارستان فرهيختگان معرفي شدند.

تلاش جهت ارتقاي كيفيت آموزش در سطوح مختلف علوم پايه و باليني در بيمارستان، توجه جدي به رعايت و ارتقاي استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي در بيمارستان، همكاري در بازنگري و تدوين برنامه‌هاي آموزش باليني رشته‌هاي پزشكي مبتني بر اسناد بالادستي موجود، تلاش جهت فراهم سازي زمينه‌هاي لازم براي راه‌اندازي مقاطع دستياري، فلوشيپي و دوره‌هاي پسادكتري در حيطه‌هاي مختلف و همكاري در ارتقاي بستر پژوهشهاي باليني در سطح بيمارستان از جمله مأموريتهايي است كه اين هيأت بر عهده دارد.

گفتني است بيمارستان فرهيختگان، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني در حال ساخت است كه راه‌اندازي آن به گسترش بستر آموزش علوم پزشكي در سطوح تكميلي مانند دستياري، فلوشيپي و دوره‌هاي فوق‌دكتري كمك شاياني خواهد كرد.

حضور چهره‌هاي سرشناسي مانند پروفسور سميعي در ميان اعضاي اين هيأت نشانه عزم جدي حوزه علوم پزشكي براي ارتقاي كيفيت آموزش، پژوهش و خدمات در اين حوزه است.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 توسط ولی پور افروزی

کشاورزان مازندرانی، برداشت مکانیزه برنج «رتون» را از شالیزارهای این استان آغاز کردند. رتون به مفهوم پرورش دوباره ساقه های برنج است که پس از برداشت محصول اول شالی انجام می شود و کشاورزان از آن زمین محصول دوباره برداشت می کنند.

هدف از پرورش رتون را استفاده بهینه از اراضی کشاورزی شمال کشور می باشد ،همچنین کاهش هزینه های تولید، کاهش 50 درصدی مصرف آب و نهاده های کشاورزی کیفیت بالا و عطر و طعم مناسب را از جمله ویژگی های برنج رتون است: اگرچه تولید برنج رتون در برداشت دوم از نظر میزان کمتر از برداشت اول است اما برنج رتون به لحاظ کیفیت بالا از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار است.

قابل ذکر است: برداشت برنج رتون در مازندران از اوایل مهرماه آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 توسط ولی پور افروزی

جشن دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل برگزار می‌شود

 به همت معاونت آموزشی،دفتر فرهنگ اسلامی  و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، در راستای آشنا‌سازی دانشجویان به مسایل آموزشی،پژوهشی،دانشجویی ، فرهنگی و فضای حاکم بر دانشگاه، جلسه توجیهی روز دوشنبه 22/7/92 از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح ویژه خواهران و همان روز از ساعت ۱۴الی ۱۶ ویژه برادران در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد.

لذا حضور تمامی دانشجویان جدیدالورود در این جلسه الزامی است.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 توسط ولی پور افروزی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک